Spokey Fuji 924969

69.00

Opis

Plecak FUJI zaprojektowany zosta� przede wszystkim z my�l� o rowerzystach, ale z powodzeniem wykorzystywa� go mo�na r�wnie� podczas innych aktywno�ci na �wie�ym powietrzu. � � �JAKO��Przed naszym sprz�tem stawiamy wysokie wymagania, dlatego dok�adamy wszelkich stara� by do jego wykonania wykorzystywane by�y materia�y najwy�szej jako�ci.WYGODA I TECHNOLOGIAKszta�t plecaka pozwala zachowa� aerodynamiczn� sylwetk�, co jest niezwykle wa�ne podczas jazdy na rowerze. Pas piersiowy i biodrowy oraz regulowane szelki z siatki nie tylko usprawniaj� wentylacj�, ale pozwalaj� dostosowa� go do wzrostu i postury u�ytkownika.Pojemno�� plecaka jest w zupe�no�ci wystarczaj�ca, by spakowa� wszelkie niezb�dne akcesoria. Ma�a kieszonka na froncie u�atwia dost�p do najbardziej potrzebnych przedmiot�w, do dyspozycji pozostaje r�wnie� kiesze� g��wna.W plecaku przewidziano tak�e miejsce na buk�ak z wod� oraz miejsce na zamocowanie lamki rowerowej.Plecak przygotowany do u�ycia buk�aka z wod�. Zawiera specjaln� kiesze�, wieszak, otwory i mocowania na paskach naramiennych.Produkt wyposa�ony w elementy poprawiaj�ce widoczno�� po zmroku. Jest to szczeg�lnie wa�ne podczas jazdy w miejscach s�abo o�wietlonych i po poboczach dr�g.PRZEZNACZENIERower, bieganie, rajd ? plecak pod buk�ak na wod�. materia�: wodoodporny poliester ripstop;pojemno��: 3 l;waga: 0,34 kg;wymiary: 31 x 11 x 41 cm;

 


Spokey Plecaki

boomga
, tatiana mitkowa
, ryanair wrocław gdańsk
, gingerbrave face
, osadnik gajówka
, modne paznokcie lato 2021

yyyyy